ÅRSRAPPORTER


ShelterBox Trust (England) senaste fem årsrapporter hittar du här: 2022, 2021, 2020, 2019 2018

Årsmöte elva 16 mars 2024

Protokoll årsmöte 2024-03-16

Bilaga_1_Årsredovisning

Bilaga 2 Balans– och Bilaga 3 resultatrapport

Bilaga 4 Verksamhetsplan och budget 2024

Bilaga_5_Safe guarding policy 

Revisionsberättelsen

Årsmöte tio 18 mars 2023

Protokoll årsmöte 10

Bilaga 1 Årsredovisning_2022

Bilaga 2 Resultatrapport_2022

Bilaga 3 Balansrapport_2022

Bilaga 4 Verksamhetsplan och budget 2023

Revisionsrapport

Årsmöte nio 26 mars 2022 (Webbmöte)

Protokoll årsmöte 9

Bilaga 1 Årsredovisning

Bilaga 2 Resultatrapport

Bilaga 3 Balansrapport

Bilaga 4 Verksamhetsplan och budget 2022 och 2023

Årsmöte åtta 4 sept 2021 (Webbmöte)

Protokoll årsmöte 8

Bilaga 1 Årsredovisning

Bilaga 2 Resultatrapport

Bilaga 3 Balansräkning

Bilaga 4 Verksamhetsplan och budget 2021

Bilaga 5 Ny arbetsordning ShelterBox Sverige

Bilaga 6 Reviderade stadgar

Årsmöte sju 13 maj 2020 (Webbmöte)

Protokoll årsmöte sju

Bilaga 1 Årsredovisning

Bilaga 2 Resultatrapport

Bilaga 3 Balansrapport 

Bilaga 4 Verksamhetsplan och budget  2020

Årsmöte sex 30 mars 2019

Protokoll årsmöte sex

Bilaga 1 Årsredovisning

Bilaga 2 Balans och resultaträkning

Bilaga 3 Revisorernas berättelse

Bilaga 4 Verksamhetsplan och budget 2019

Årsmöte fem 18 mars 2018

Protokoll årsmöte 5  2017-03-18

Bilaga 1 Årsredovisning

Bilaga 2 Resultat och Balansrapport

Bilaga 3 Verksamhetsplan 2018

Bilaga 4 Reviderade stadgar

Årsmöte fyra 25 mars 2017

Protokoll årsmöte 4 2017-03-25

Bilaga Årsredovisning inklusive PWC revisionsrapport 2016

Bilaga Verksamhetsplan 2017

Bilaga Nytt bidragssystem

Årsmöte tre 19 mars 2016

Protokoll årsmöte 3 2015-03-19 

Årsredovisning 2015

Verksamhetsplan 2016

Årsmöte två 28 mars 2015

Protokoll årsmöte 2 2015-03-28

Årsredovisning 2014

Verksamhetsplan 2015

Årsmöte ett sept 2014

Protokoll årsmöte ett 2014-09-21

Röstlängd bilaga 1 årsmöte ett 2014-09-21

Stadgar bilaga 2 årsmöte ett 2014-09-21

Affärsplan bilaga 3 årsmöte ett 2014-09-21