Länk till våra månadsbrev

Konflikten i Burkina Faso
"Vi är väldigt glada att Shelterbox finns på plats i Burkina Faso för att hjälpa vårt folk. Shelterbox är varmt välkomna och vi ser fram emot att arbeta tillsammans på samma sätt som vi gjorde 2009” skriver Lancina Pare som är tidigare president i Rotaryklubben Ouagadougou Crystal.

Ett ökat antal attacker från beväpnade grupper har förorsakat att mängder av människor tvingats på flykt från de norra delarna av landet.
I november 2019 hade vi möte med Rotary och några andra grupper i landet för att utröna om en insats från Shelterbox skulle vara rätt. Vi håller på att titta på allt från logistik till utvärdering av vilka behov som finns. Förhoppningsvis kommer vi snart igång med arbetet.
... See MoreSee Less

View on Facebook

3 days ago

ShelterBox Sweden

Rapport från Syrien – Relief Aid - Idlib 4:
Vi hade påbörjat ett projekt för att stödja 500 hushåll i Idlib då en upptrappning av våldet tvingade oss att skjuta fram vårt arbete. Sedan mitten av december har det skett en ökning av flygattacker, i kombination med en markoffensiv, vilket har lett till att nästan 300 000 människor tvingats på flykt. Efter diskussioner med ReliefAid och deras team i Syrien har vi fattat ett beslut att agera enligt vår plan, men att uppgradera den till att stödja 2 000 hushåll istället. Vi hoppas att den första leveransen av material kommer till Syrien i slutet av januari.
... See MoreSee Less

View on Facebook

4 days ago

ShelterBox Sweden

Australien brinner fortfarande... mer än 100 bränder härjar landet. Uppskattningsvis 10 miljoner hektar natur har brunnit. Tusentals människor har förlorat sina hem.

Vi har nära kontakt med våra team som finns i landet. Just nu är dock lokala organisationer bäst lämpade att hjälpa till så vi avvaktar.
Här är några av våra samarbetspartners som jobbar i Australien:
Röda korset Australien som stödjer de som drabbats av bränderna: www.redcross.org.au/

Rotarys nationella "Bush Fire Appeal" som har satt upp en rad projekt för att hjälpa till akut: rawcs.org.au/

"Habitat for Humanity Australien" att stödja familjer i deras återhämtning: www.habitat.org.au/
... See MoreSee Less

View on Facebook

1 week ago

ShelterBox Sweden

Konflikten i Kamerun:
Projekt 8. Vi har nu signerat en överenskommelse med myndigheterna och ska hjälpa till med 500 tält och paket med hushållsartiklar.
... See MoreSee Less

View on Facebook

1 week ago

ShelterBox Sweden

Tyfonerna Kammuri och Tisoy har orsakat stor förödelse på Filippinerna. Vårt första team på plats identifierade 5 samhällen där vi sedan har gjort insatser med specialpackade hjälp-kit.
Vi har levererat Shelter kits kombinerat med hushållsartiklar, presenningar, rep och ekonomiskt stöd för att köpa in virke.
Vi påbörjade leveranserna i början av december och har i dagarna avslutat projektet där vi totalt hjälpt 2 786 hushåll.
Det här är första gången någonsin som vi hjälpt till med pengar i en insats och vår första utvärdering visar att det är mycket positivt då människor använt pengarna för att köpa in material för att återuppbygga sina hem.
... See MoreSee Less

View on Facebook

Facebook Shelterbox org

Youtube Shelterbox

Flickr Shelterbox