Länk till våra månadsbrev

2 hours ago

ShelterBox Sweden

Idag är det World Humanitarian Day. Det är en dag tillägnad alla som ägnar sig åt humanitärt arbete. Vi passar på att uppmärksamma vår egen Jan Larsson, verksamhetsledare för Shelterbox Sweden, en man som arbetar många timmar varje vecka helt ideellt för att hjälpa människor som hamnat i katastrofer av olika slag. Förutom arbetet på hemmaplan så är Jan också en av få svenska personer som klarat testerna för att åka ut i fält och jobba på plats i spåren av en katastrof någonstans i världen.
Han är en person som är väl värd att uppmärksamma inte bara på World Humanitarian Day...
... See MoreSee Less

View on Facebook

16 hours ago

ShelterBox Sweden

Det är dags att utforska ytterligare ett av de Globala Målen. Mål 3 God hälsa.
God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Människors hälsa påverkas av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer och mål 3 inkluderar alla dimensioner och människor i alla åldrar.

Under de senaste decennierna har stora framsteg gjorts för att förbättra människors hälsa globalt, till exempel så har barndödligheten minskat med 50% sedan 1990. Investeringar i hälsa genom förebyggande insatser och modern och effektiv vård för alla gynnar samhällets utveckling i stort och skapar förutsättningar för människors grundläggande rättigheter till välbefinnande.

Här kommer några fakta från FNs utvecklingsprogram UNDP:
- 400 miljoner människor har idag inte tillgång till hälsovård
- 1,6 miljarder människor lever i länder med dålig tillgång till hälsovård
- Varannan sekund dör någon i åldern 30 till 70 år för tidigt av icke-smittsamma sjukdomar - hjärt-kärlsjukdom, kronisk luftvägssjukdom, diabetes eller cancer.
- 7 miljoner människor dör varje år av luftföroreningar
-Mer än 1 av 3 kvinnor har upplevt psykiskt eller sexuellt våld
... See MoreSee Less

View on Facebook

2 days ago

ShelterBox Sweden

500 sk. FN-familjetält har nu anlänt till Turkiet och kommer att fraktas mot den Irakiska gränsen. ... See MoreSee Less

View on Facebook

3 days ago

ShelterBox Sweden

Vi har nu färdigställt distributionen av hjälp till mer än 2000 familjer i Paraguay. Vårt team fortsätter att jobba med att besöka platser och planera ytterligare hjälpinsatser. ... See MoreSee Less

View on Facebook

4 days ago

ShelterBox Sweden

FN:s klimatpanel IPCC släppte en ny rapport den 8e augusti. Det är läsning som kan vem som helst stora skälvan. Bland annat står det att jord- och skogsbruksindustrin måste hitta nya arbetsmetoder och mänskligheten måste se över hur vi använder den jord vi har, annars är klimatkrisens fortsatta framfart oundviklig, enligt rapporten.
Den globala uppvärmningen förmodas dessutom leda till att odlingsbar jord blir till ökenlandskap, att infrastruktur skadas av en smältande permafrost och att extremväder förstör skördar och försvårar jordbruk.
Det kan i sin tur leda till att det blir allt svårare att producera tillräckligt med mat för att mätta jordens befolkning, och svältkriser kan vara att vänta på vissa platser, skriver IPCC.

Shelterbox kommer inte att få mindre att göra i framtiden det står helt klart. Vi behöver expandera vår verksamhet här i Sverige för att sprida kunskap och samla in mer pengar för att kunna hjälpa fler människor efter stormar, översvämningar och andra katastrofer som lurar runt hörnet.
Är du intresserad av att engagera dig så tveka inte att höra av dig!
... See MoreSee Less

View on Facebook

Facebook Shelterbox org

Youtube Shelterbox

Flickr Shelterbox