Det vi levererar

Vi ger anpassad materiel och rådgivning som hjälper människor och samhällen efter katastrofer. Vi följer upp och utvärderar effekten av vårt arbete och utvecklar ständigt vårt sätt att arbeta.

ShelterBox konceptet


Vi sätter ihop anpassade paket med kritisk materiel till människor som har förlorat allt.

Paketen består av; a) ”Shelter”/Nödboende -”Tak över huvudet” och b) Kritiska hushållsartiklar s.k. NFI (Non Food Items) förutom mat- och sjukvårdsartiklar. Vi levererar enligt våra kriterier för insats . Våra välutbildade ShelterBox Response Team (SRT) utbildar lokala instruktörer som sedan hjälper mottagarna att använda erhållen materiel på bästa sätt.

Vi kan nu efter mer än 23 års verksamhet, erbjuda ett brett utbud av nödhjälp som snabbt kan anpassas efter katastrofens utseende, konsekvenser och lokala förhållanden. Våra insatsteam genomför behovsanalyser och utbildning i katastrofområdet i nära samverkan med myndigheter och andra hjälporganisationer på plats. Därför varierar formatet och innehållet på våra paket. Våra team överför också kunskap till lokala organisationer om hur man bedriver en effektiv och etisk humanitär hjälp.

Insatsverksamhetens storlek, förändrade förhållanden och vår verksamhetsutveckling har medfört att våra paket inte längre levereras i våra gröna Boxar. När ShelterBox bildades packades fördefinierad materiel i gröna boxar som lagerställdes för att snabb kunna distribuera  hjälp under nödfasen efter en katastrof. Erfarenheter och lärdomar från fältet visade dock att lagerställda färdigpackade Boxar inte är det mest effektiva sättet att leverera på. Vidare får en stor del av den utrustning som vi numera levererar inte plats i boxen.

 

Shelterkits


Ett Shelterkit innehåller verktyg och materiel.

Med detta mottagarna att reparera och förbättra sitt mer eller mindre befintliga skydd. Ofta skickar vi också med ett ”NFI-paket” som består av en liten väska eller en minibox vilken packas med materiel som mottagna bedöms ha stor nytta av. Exempelvis solcells lampor, filtar, vattenrening, myggnät etc.

Tält


ShelterBox har under åren varit drivande och delaktiga i utvecklingen av specialutvecklade familjetält åt människor som har förlorat sina hem.

Tälten som vi använder produceras av världens ledande tälttillverkare. De har designas så att de skall tåla extrema temperaturer, intensivt UV-ljus, höga vindstyrkor, och kraftig nederbörd. Tälten har utrymmen (ca 16 m2 och högt till tak) som familjer kan avdela på ett sätt som passar dem bäst. Tältet blir mer än ett simpelt skydd; det blir ett hem.

Ett nödboende blir ett hem för familjer när de kan uppleva en grad av komfort. Förutom att tälten har bra myggnät i ventilation och dörrar så packas även exempelvis myggnät i boxarna som går till utsatta familjer i länder med mycket mygg för att skydda dem både från bett och påföljande sjukdomar.

shelterbox icon

Bygga och reparera

Verktyg


  • Våra ShelterKits innehåller ett antal verktyg och förbrukningsmaterial som spikar, rep vajertråd m m.

Med hjälp av detta kan familjerna reparera sina hus direkt, eller bygga ny skydd och skapa täta tak och väggar tack vare medföljande presenningar och annan materiel.

Även i våra Boxar finns det verktygspåsar som gör att de kan laga möbler, kapa ved och göra reparationer.

Lampa som laddas av solen


Våra solcells lampor kan ge ljus upp till 16 timmar på bara en laddning.

De är lätta att bära och är helt vattentäta, vilket gör det enkelt att använda dem i alla situationer.

shelterbox icon

Komfort och värme

Hålla värmen


Vi tillhandahåller fleece filtar och isolerande golvmattor.

Detta är enkla lösningar som kan göra stor skillnad för både komfort och möjlighet till överlevnad. Till de kallaste områdena skickar vi även med mössor, tröjor, vantar och isolering i form av termiska foder som får plats mellan inner- och yttertältet.

shelterbox icon

Rent vatten och tillagad mat

Rent vatten


Katastrofer kan lämna tusentals människor utan tillgång till rent vatten.

Därför är våra bärbara vattenfilter viktiga. Vår valda produkt är ett kompakt och lätt filter som dödar bakterier och parasiter med en reningsanläggning som innehåller miljoner små rensande porer. Våra filter har kapacitet att rena upp till 200 000 liter förorenat vatten. I våra hjälppaket ingår oftast även bärbara vattendunkar. Läs mer om vår vattenrening här

Laga hälsosam mat


Måltider knyter ihop familjen i vardagen.

  • Vi tror inte att det finns några genvägar för verksamhet som skall rädda liv. Därför lägger vi ner stor omsorg på utrustningen inklusive kastruller, stekpannor, köksredskap, skålar och muggar, för att säkerställa att den är robust nog att ge ett bestående värde. Alla föremål är slitstarka, praktiska och helt nya.