Organisation


Bli medlem genom att fylla i formuläret längst ner.

Allmänt

Den internationella verksamheten samt all insatsverksamhet, genomförs, leds och rapporteras av ShelterBox Trust i England.

ShelterBox Trust hemsida.

ShelterBox medlemsländer: ShelterBox Affiliates

Verksamheten i Sverige leds av ShelterBox Sverige ideell förening som har tecknat ett avtal med ShelterBox trust om att få göra så. Både privatpersoner och organisationer är välkomna och har rätt att bli medlemmar i vår förening och vårt första årsmöte genomfördes 2014-09-21.  Handlingar till kommande årsmöte och våra årsrapporter kan du hitta via denna länk: Årsrapporter

Styrelse

Ordförande: Jan Larsson Lidköping. E-post: [email protected]

Vice Ordförande: Björn Andersson. E-post: [email protected]

Ekonomichef: Gunilla Bengsson Smålandsstenar

Ledamöter samt verksamhetsledare:

Alexander Rad VL för distrikt 2320 samt Rotaract

Gunnar Ridderstedt VL för distrikten 2330 och 2340

Jerry Brattåsen VL för distrikten 2350 och 2360

Claes Sjögren VL för distrikten 2370 och 2380

Ulf Lagerquist VL för distrikten 2390 och 2400

Cecilia Hallgren VL för distrikt 2410

Generalsekreterare 

Carina Laurell. Tel: 0706-594127. E-post: [email protected]

Revisorer:

Ordinarie: SA Revision AB med huvudansvarig revisor Anna Ehn

Suppleant: SA Revision AB

Valberedning

Sammankallande: Lars-Erik Kullenvall Falköping.  E-post: [email protected]

Ledamöter: Sven Modigh Smålandsstenar och Christer Harplinger Halmstad

Medlemmar

Både privatpersoner och organisationer är välkomna och har rätt att bli medlemmar i vår förening. Gällande avgifter framgår av formuläret nedan.

Medlem blir du genom att anmäla dig via formuläret nedan.

  • OBS!

    Anm: Inskickade uppgifter används endast för vår kommunikation med dig. Vi kommer inte att sprida dessa vidare utanför vår organisation.