Organisation


Bli medlem genom att fylla i formuläret längst ner.

Allmänt

Den internationella verksamheten samt all insatsverksamhet, genomförs, leds och rapporteras av ShelterBox Trust i England.

ShelterBox Trust hemsida.

ShelterBox medlemsländer: ShelterBox Affiliates

Verksamheten i Sverige leds av ShelterBox Sverige ideell förening som har tecknat ett avtal med ShelterBox trust om att få göra så. Både privatpersoner och organisationer är välkomna och har rätt att bli medlemmar i vår förening och vårt första årsmöte genomfördes 2014-09-21.  Handlingar till kommande årsmöte och våra årsrapporter kan du hitta via denna länk: Årsrapporter

Styrelse

Ordförande: Anders Lindberg Skövde. E-post: [email protected]

Vice Ordförande: Sven Modigh Smålandsstenar. E-post: [email protected]

Ekonomichef: Sven Modigh Smålandsstenar

Ledamöter: Cecilia Hallgren Emmaboda, Carlo Tyrberg Kristianstad, Leif Hemmingsson Sundsvall, Gunnar Ridderstedt Falun och Ulf Lagerquist Helsingborg

Suppleanter: Björn Andersson Lidköping och Lena Lagestam Strutzenblad Borlänge

Verksamhetsledare tillika styrelsens sekreterare

Jan Larsson Lidköping. Tel: 0708-565429. E-post: [email protected]

Revisorer:

Ordinarie: SA Revision AB med huvudansvarig revisor Anna Ehn

Suppleant: SA Revision AB

Valberedning

Sammankallande: Lars-Erik Kullenvall Falköping.  E-post: [email protected]

Ledamöter: Björn Andersson Lidköping och Jan Larsson Lidköping

Medlemmar

Både privatpersoner och organisationer är välkomna och har rätt att bli medlemmar i vår förening. Gällande avgifter framgår av formuläret nedan.

Medlem blir du genom att anmäla dig via formuläret nedan.

  • OBS!

    Anm: Inskickade uppgifter används endast för vår kommunikation med dig. Vi kommer inte att sprida dessa vidare utanför vår organisation.