Organisation


Allmänt

Den internationella verksamheten samt all insatsverksamhet, genomförs, leds och rapporteras av ShelterBox Trust i England.

ShelterBox Trust hemsida.

ShelterBox medlemsländer: ShelterBox Affiliates

Verksamheten i Sverige leds av ShelterBox Sverige ideell förening som har tecknat ett avtal med ShelterBox trust om att få göra så. Både privatpersoner och organisationer är välkomna och har rätt att bli medlemmar i vår förening och vårt första årsmöte genomfördes 2014-09-21.  Handlingar till kommande årsmöte och våra årsrapporter kan du hitta via denna länk: Årsrapporter

Personuppgifter hanteras enligt GDPR. Läs vår integritetspolicy

Medlemskap

Både privatpersoner och organisationer är välkomna och har rätt att bli medlemmar i vår förening enligt följande former:

  • Årligt medlemskap: 100 kr (Inbetalningar efter 1/10 gäller även kommande år)
  • Livslångt medlemskap: 1000 kr
  • Årligt organisationsmedlemskap 
    • 1-10 anställda/medlemmar: 500 kr 
    • 11-100 anställda/medlemmar: 1000 kr 
    • > 100 anställda/medlemmar: 2000 kr 

Medlem blir man genom att betala in avgiften till Swish: (123)9005430 eller bankgiro: 900-5430. Ange kontaktuppgifter för mejl och telefon via inbetalningsmeddelandet eller via mejl till [email protected]

Styrelse

Ordförande: Jan Larsson Lidköping. E-post: [email protected]

Vice Ordförande: Björn Andersson. E-post: [email protected]

Ekonomichef: Gunilla Bengtsson Smålandsstenar

Ledamöter samt verksamhetsledare:

Ronny Pekkari för distrikt 2320 och 2330 (kommande 2325)

Anna Mohlén Lauridsen VL för distrikten 2340 och 2350 (kommande 2335)

Staffan Karlsson 2350 (kommande 2355)

Jerry Brattåsen VL för distrikten 2360 och 2380 (kommande 2365)

Leif Hemmingsson för distrikten 2390 och 2400 (kommande 2395)

Cecilia Hallgren VL för distrikt 2370 och 2410 (kommande 2405)

Generalsekreterare 

Carina Laurell. Tel: 0706-594127. E-post: [email protected]

Revisorer:

Ordinarie: SA Revision AB med huvudansvarig revisor Anna Ehn

Suppleant: SA Revision AB

Valberedning

Sammankallande: Sven Modigh Smålandsstenar.  E-post: [email protected]

Ledamöter: Christer Harplinger Halmstad och Göran Samuelsson Örebro