Organisation


Allmänt

Den internationella verksamheten samt all insatsverksamhet, genomförs, leds och rapporteras av ShelterBox Trust i England.

ShelterBox Trust hemsida.

ShelterBox medlemsländer: ShelterBox Affiliates

Verksamheten i Sverige leds av ShelterBox Sverige ideell förening som har tecknat ett avtal med ShelterBox trust om att få göra så. Både privatpersoner och organisationer är välkomna och har rätt att bli medlemmar i vår förening och vårt första årsmöte genomfördes 2014-09-21.  Handlingar till kommande årsmöte och våra årsrapporter kan du hitta via denna länk: Årsrapporter

Medlemskap

Både privatpersoner och organisationer är välkomna och har rätt att bli medlemmar i vår förening enligt följande former:

  • Årligt medlemskap: 100 kr (Inbetalningar efter 1/10 gäller även kommande år)
  • Livslångt medlemskap: 1000 kr
  • Årligt organisationsmedlemskap 
    • 1-10 anställda/medlemmar: 500 kr 
    • 11-100 anställda/medlemmar: 1000 kr 
    • > 100 anställda/medlemmar: 2000 kr 

Medlem blir man genom att betala in avgiften till Swish: (123)9005430 eller bankgiro: 900-5430. Ange kontaktuppgifter för mejl och telefon via inbetalningsmeddelandet eller via mejl till [email protected]

Styrelse

Ordförande: Jan Larsson Lidköping. E-post: [email protected]

Vice Ordförande: Björn Andersson. E-post: [email protected]

Ekonomichef: Gunilla Bengtsson Smålandsstenar

Ledamöter samt verksamhetsledare:

Alexander Rad VL för distrikt 2320 samt Rotaract

Gunnar Ridderstedt VL för distrikten 2330 och 2340

Jerry Brattåsen VL för distrikten 2350 och 2360

Claes Sjögren VL för distrikten 2370 och 2380

Ulf Lagerquist VL för distrikten 2390 och 2400

Cecilia Hallgren VL för distrikt 2410

Generalsekreterare 

Carina Laurell. Tel: 0706-594127. E-post: [email protected]

Revisorer:

Ordinarie: SA Revision AB med huvudansvarig revisor Anna Ehn

Suppleant: SA Revision AB

Valberedning

Sammankallande: Lars-Erik Kullenvall Falköping.  E-post: [email protected]

Ledamöter: Sven Modigh Smålandsstenar och Christer Harplinger Halmstad