Organisation


Den internationella verksamheten samt all insatsverksamhet, genomförs, leds och rapporteras av ShelterBox Trust i England.

ShelterBox Trust hemsida.

ShelterBox medlemsländer: ShelterBox Affiliates

Verksamheten i Sverige leds av ShelterBox Sverige ideell förening som har tecknat ett avtal med ShelterBox trust om att få göra så. Både privatpersoner och organisationer är välkomna och har rätt att bli medlemmar i vår förening och vårt första årsmöte genomfördes 2014-09-21.  Handlingar till kommande årsmöte och våra årsrapporter kan du hitta via denna länk: Årsrapporter

Styrelse

Ordförande: Anders Lindberg Skövde. E-post: [email protected]

Vice Ordförande: Sven Modigh Smålandsstenar. E-post: [email protected]

Ekonomichef: Sven Modigh Smålandsstenar

Ledamöter: Cecilia Thuresson Emmaboda, Carlo Tyrberg Kristianstad, Leif Hemmingsson Sundsvall, Gunnar Ridderstedt Falun och Ulf Lagerquist Helsingborg

Suppleanter: Björn Andersson Lidköping och Lena Lagestam Strutzenblad Borlänge

Verksamhetsledare tillika styrelsens sekreterare

Jan Larsson Lidköping. Tel: 0708-565429. E-post: [email protected]

Revisorer:

Ordinarie: SA Revision AB med huvudansvarig revisor Anna Ehn

Suppleant: SA Revision AB

Valberedning

Sammankallande: Lars-Erik Kullenvall Falköping.  E-post: [email protected]

Ledamöter: Björn Andersson Lidköping och Jan Larsson Lidköping

Medlemskap


Både privatpersoner och organisationer är välkomna och har rätt att bli medlemmar i vår förening.

Medlem blir man genom att betala in avgiften, se nedan, till bankgiro; 900-5430 och ange följande:

  • Namn (Om det avser en organisation anges även kontaktperson)
  • E-post
  • Telefonnummer

Anm: Det går även att betala med Swish men om ovanstående information ej får plats så måste den skickas in med mejl ([email protected]). Vårt Swishnr är; 123 319 91 14

Obs! Utan denna information kommer inbetalningen att betraktas och hanteras som en gåva.

Om ingen bekräftelse har erhållits inom 10 arbetsdagar bör ni kontakta oss.

Medlemsavgifter 2018:

Enskilda: 100 kr

Företag och övriga organisationer:

  • 1-10 anställda/medlemmar: 500 kr
  • 11-100 anställda/medlemmar: 1000 kr
  • 100 anställda/medlemmar: 2000 kr