Ge en gåva


Välj enskild gåva om du vill ge privat. Välj Rotary/Sponsorgåva om du representerar någon organisation eller ett insamlingsprojekt.

INFORMATION


Hur långt räcker en gåva?

Läs om vad vår hjälp kostar!

Vad händer med lämnade gåvor?

ShelterBox distribuerar normalt anpassad materiel i den så kallade nödfasen. Normalt är vi på plats i inom dagar fram till ca tre månader (tiderna varierar beroende på olika omständigheter). För att kunna genomföra detta lagrar vi materiel på strategiska platser runt om i världen som exempelvis i Dubai och i Panama.

Varje situation är annorlunda och vårt stöd anpassas efter katastrofens konsekvenser och lokala förhållanden. Vi utgår ifrån den behovsinventering som skickas in till vårt högkvarter från våra team på fältet. En lagerhållning med ett brett sortiment av utrustning medför att vi har förmåga att mycket snabbt skräddarsy det stöd som levereras. Om så behövs och/eller är mest lämpligt, görs även lokala upphandlingar i berörd region. Om inga förödande katastrofer inträffar i en region kan en färdigpackad materiel finnas en längre tid i ett lager (exempelvis i Panama).

Det här förfarandet gör att Shelterbox hela tiden har många olika lager att ta av och tack vare detta kan hjälp vara framme över hela världen inom någon eller några dagar. Vid själva insatsen läggs stor kraft på att säkerställa att skänkt hjälp verkligen kommer fram och blir till reell nytta för människor och samhällen.

Hjälpbehoven identifieras av våra ShelterBox Response Team (SRT) som har en mycket hög insatsberedskap. Teamen säkerställer att materielen verkligen når fram till slutanvändaren och utbildar också lokala instruktörer på hur utrustningen kan och skall användas.

Våra principer för att skickad materiel anpassas och med säkerhet levereras direkt till mottagande individer/familjer är lika oavsett typ av bidrag.

Obs! Alla nya givare bidrar i allra högsta grad till att ShelterBox i denna stund kan leverera nödhjälp över hela världen inom loppet av dygn. För utan ett kontinuerligt bidragsflöde kan våra lager ej återfyllas vilket leder till reducerad verksamhet och i förlängningen försämrad operativ förmåga och kvalitet.

Hur mycket av mitt bidrag går direkt till konkret hjälp?

Tack vare ett stort nätverk av volontärer kan ShelterBox hålla ner overhead- och insamlingskostnader till ett minimum och därmed uppfylla Svensk insamlingskontrolls krav på att minst 75 kr av 100 kr skall gå till ändamålet.  Enligt vårt avtal med Shelterbox Trust i England får våra nationella insamlings- och administrationskostnader ej överstiga 10% och av de över 90% av insamlade gåvor som vi sänder in till vår moderorganisation i England får max 15% användas för administration och insamling. Därmed kan till och med både vår nationella och internationella verksamhet rymmas inom Svensk insamlingskontrolls nationella ram enligt enligt ovan.

Mer detaljerad info om våra internationella omkostnader finns här: Länk till SBT Where your money goes

Vilka olika typer av gåvor kan ges?

a) Enskild Gåva

Valfria belopp ges utan restriktioner i enlighet med ShelterBox Sveriges ändamål.

Gåvobevis i olika former finns att ladda ner – vi kan även ordna anpassade bevis om så önskas skicka dina uppgifter till [email protected]

b) Rotary/Sponsorgåva

Alla Rotaryklubbar betraktas som sponsorer oavsett storleken på inbetalt belopp.

För övriga organisationer eller insamlingsprojekt är lägsta belopp för den första gåvan 3800 kr (SB totala genomsnittskostnad 2022 för anpassad hjälp till en familj)

  • Ges utan restriktioner i enlighet med ShelterBox Sveriges ändamål
  • Givaren får ett anpassat gåvobevis med insatsexempel på hur gåvan gör nytta och information om tidigare lämnade gåvor.
  • Inbetalning sker med information via länkarna ovan.

c) Uppropsgåva

Uppropen skapar en möjlighet för våra supportrar att ge gåvor till ShelterBox verksamhet med anledning av en särskilt allvarlig och omfattande katastrof. Stora katastrofer uppmärksammas ofta i media och många människor känner då att de vill bli delaktiga i hjälpen på något sätt.

Ett ökat bidragsflöde jämfört med normalbilden medför att vår operativa enhet omedelbart kan använda mer resurser i form av lager och eget kapital, vilket ökar insatsförmågan och effekten.

Villkoren för dessa gåvor är samma som för a) och b) ovan. D.v.s de kan bara ges utan restriktioner i enlighet med ShelterBox Sveriges ändamål

d) Anmärkning: Fr.o.m. 2017-08-01 upphörde möjligheten att ge s.k spårbara boxdonationer med hjälp av id-nummer  enligt beslut taget vid vårt årsmöte 2017-03-25. Beslutsunderlaget med motivering och svar på ett antal vanliga frågor kan hämtas via följande länk. Nytt bidragssystem