ROTARY-SPONSORGÅVA SOM GÖR SKILLNAD

Bankgiro och Swish hittas längs ner under formuläret.

Anmärkning: Inskickade uppgifter används endast för vår kommunikation med dig/er. Vi kommer inte att sprida dessa vidare utanför vår organisation.

  • Ange text som ni vill skall stå i gåvobeviset och/eller annan information. Exempelvis önskat belopp som skall stå på beställda tackkort.
  • Betala med:

    Swish:(123) 9005430 | Bankgiro: 900-5430

  • OBS!

    Du skall få en automatisk kvittens efter att du har tryckt på "Skicka". Kontrollera "skräpposten" om du inte får en kopia till din mail.