Sponsorgåva från Rotary eller annan organisation


Betala in er gåva till Bankgiro: 900-5430

Skicka information om gjord inbetalning med berörda uppgifter enligt nedan till [email protected]

  • Organisationens namn
  • Kontaktuppgifter för mottagning av gåvobevis

Anm 1: Personuppgifter hanteras enligt GDPR. Läs vår integritetspolicy.

Anm 2: Om så önskas kan vi skicka faktura på önskat gåvobelopp