Vad kostar vår hjälp?


5 000 kr var vår genomsnittliga kostnad 2021 för att hjälpa en utsatt och drabbad familj.

Våra kriterier framgår i ”Theory of change”. D.v.s. För att kunna räkna in en familj i vår statistik måste vi alltså bidra med mer än att exempelvis endast göra en allmän utdelning av filtar och presenningar.

I beloppen ingår; materiel, frakt, utbildning av lokala team i insatsområden och alla andra kostnader för fält- och insamlingsarbetet (inklusive uppföljning och revision).

Våra materiella produkter komponeras olika beroende på de behov som identifieras av våra fältarbetare. Nedan kan du se exempel på våra genomsnittliga kostnader för att leverera respektive artikel.