Arkivet kommer att uppdateras efter hand


Informationsbrev Mars 2018

Informerar bland annat ShelterBox verksamhet 2017, Samarbetet med Rotary och om nya styrelsemedlemmar. Läs brevet

Informationsbrev Januari 2018

Informerar bland annat om hur många vi hjälpte 2017. Läs brevet

Berättelse från Syrien

Ahmed and his family live in an emergency camp inside Syria.

They recently received a ShelterBox, which included a tent and essential aid items, that will help them to get through the next few months.

Läs mer om Ahmed och hans familj