Nyhetsbrev Maj 2019


Ladda upp brevet här

Det har varit en tuff månad i världen med flera katastrofer som drabbat många människor. Vi i Shelterbox har haft ögonen på ett antal av katastroferna för att göra bedömningen om vi ska genomföra en insats eller inte.

Komorerna, Papa Nya Guinea, Syrien, Malawi, Indien och Filippinerna är några exempel.

I Sverige har vi mött mängder av generösa och empatiska människor som skänkt pengar och arrangerat olika typer av evenemang för att samla i medel för oss att använda i hjälparbetet. Målet för årets insamlingar var 1 miljon kronor. I maj kan vi konstatera att i redan har nått 1.2 miljoner kronor. Vi är oerhört glada och tacksamma över alla fina bidrag som gör att vi kan hjälpa ännu fler människor runt om i världen.

Vi inom Shelterbox Sweden kan konstatera att det arbete vi gör är mycket meningsfullt och att varje insats hjälper människor till ett bättre liv.

Tack för att du har valt att engagera dig.

/Jan Larsson, verksamhetsledare Shelterbox Sweden