Nyhetsbrev April 2019


I absolut sista sekunden av april så kommer här månadens nyhetsbrev. Den gångna månaden har mycket handlat om Malawi och stormen Idai.

Vårt insatsteam (SRT) är på plats i Malawi där de just nu distribuerar vår hjälp till 2000 utsatta familjer. Detta hade inte varit möjligt utan den fantastiska respons som många Rotaryklubbar har gett på vårt upprop Idai.

Innan katastrofen i kölvattnet av Idai hade ShelterBox insatsåtaganden i Syrien, Somaliland, Etiopien, Niger, Nigeria och Kamerun nästan tecknat in hela budgeten för perioden. De pengar som generösa människor och organisationer nu skänkt till oss gjorde det alltså möjligt att leverera denna hjälp framförallt i Malawi. Totalt närmare 60 miljoner kronor handlar det om, varav bidraget från Sverige var imponerande 800 000 kronor.

Andra fina exempel på initiativ som värmer är Görans och Björn-Fredriks födelsedagsinsamlingar till förmån för Shelterbox. Läs mer om dem också i det här nyhetsbrevet.

Varmt tack till dig för ditt engagemang i Shelterbox och trevlig Valborgshelg önskar.

/Jan Larsson, verksamhetsledare Shelterbox Sweden