Orkanen Beryl över Karibien


Orkanen Beryl har orsakat omfattande förstörelse över hela Karibien. Många mindre öar har rapporterat att nästan alla byggnader är förstörda, vilket har tvingat hela samhällen på flykt och många att söka skydd i tillfälliga shelter.

Jamaica har också drabbats svårt, med kraftiga vindar och kraftig regn som skadar hus och ökar risken för översvämningar och lerskred.

Vi skickar ett ShelterBox Response team till Karibien, som kommer att arbeta tillsammans med andra humanitära organisationer och vårt Rotary-nätverk. Teamet kommer att på plats ta reda på om vi bör och kan bistå med nödbostäder och andra livsnödvändiga föremål för att hjälpa dem som har förlorat sina hem.

Risken från Orkanen Beryl är inte över. Den fortsätter att röra sig västerut mot Mexiko, där den troligtvis kommer att orsaka ytterligare skador och förödelse. Det kommer att ta några veckor innan vi kan se den verkliga omfattningen av denna katastrof.

Vi kommer att ge uppdateringar med ny information så snart vi kan.