ROTARY


Vi är stolta över vår projektpartner

 

Rotary International är ett globalt nätverk med 1,2 miljoner medlemmar. 

Ett av Rotarys mål är att göra en positiv och bestående skillnad i samhället både lokalt och Globalt.

Rotary är djupt involverad och delaktig i ShelterBox katastrofhjälp. Detta fina globala nätverk byggs upp av enskilda medlemmar som alla ska känna, när katastrofer blir kända, att man är med och bidrar till att hjälp kommer fram. Tillsammans skapar dessa människor grunden för att:

  • Rotarianer och Rotaryklubbar ger gåvor. För  utan gåvor händer inget! Hela 47 miljoner SEK skänktes direkt till ShelterBox via Rotary 2017 varav vi i Sverige bidrog med 630 000 kr – vi kan och skall bli bättre!
  • Rotarianer och Rotaryklubbar i utsatta länder stöttar våra insatsteam och deltar på fältet vid våra insatser och gör på så sätt skillnad i sina samhällen. Man erbjuder medel och möjligheter som gör det möjligt för oss att korsa gränser och komma fram med nödhjälp även till de mest avlägsna områdena.
  • Många Rotarianer gör även skillnad som volontärer genom att lösa olika uppgifter i vår organisation.

Partnerskapet med Rotary har hjälpt oss att bli det vi är idag.

Länk till Rotary International

Länk till Rotary Sverige

Vårt samarbete med Rotary på fältet


Se filmen