Vad händer i Gaza


Vi håller fast vid den humanitära neutralitetsprincipen, fokuserar på humanitära frågor, de människor som drabbas och vi dras inte in i politiska kommentarer.

Vår insats

Allmänt

ShelterBox bistår med nödboende och andra nödvändiga föremål till tusentals människor som behöver det i Gaza. Situationen är komplex. Det tar tid och är svårt att ta hand om hjälp som skall in i Gaza. Tillgången är oförutsägbar och det har varit förseningar. Vi förväntar oss/hoppas fortfarande på, att vår hjälp kan komma fram till Gaza inom några veckor.

Livet för 1,9 miljoner fördrivna människor I Gaza är i fara. Vi ökar därför vår insats så att vi kan bistå med tusentals tält till människor som tvingats bort från sina hem och lämnats utan skydd. De flesta byggnader har förstörts och människor är därmed helt hemlösa. Det är troligt att utsatta hushåll kommer att behöva tält i minst ett år, förmodligen längre, så de tält vi tillhandahåller måste vara hållbara.

Vårt insatsteam (SRT) har just återvänt från Egypten och Jordanien där vi leder och detaljplanerar den första fasen av vårt hjälpinsats.

Vi har träffat Rotary i Egypten och Jordanien, lokala organisationer med en befintlig närvaro i Gaza och andra hjälporganisationer. Det är en komplex kris. Därför är det än viktigare att dela information och erfarenheter med andra aktörer.  Vi gör allt för att förstå det mycket svåra läget och och samarbetar så att livräddande hjälp förhoppningsvis kan komma fram till just de människor som behöver det mest.

Våra tre pågående projekt för Gaza är:

Projekt 1 (MAP)

Vårt första projekt är att erbjuda akut skyddshjälp och andra nödvändiga föremål till tusentals människor i Gaza, i samarbete med MAP (Medical Aid for Palestinians).

Akuta skyddshjälpföremål som presenningar och rep kommer att ge människor möjlighet att skapa provisoriska skydd samt temporärt repararera  skadade byggnader; detta kommer att hjälpa dem att skydda sig mot väder och vind. Filtar, madrasser, kuddar och golvmattor hjälper människor att hålla sig varmare vilket också räddar liv.

Vi kommer även att tillhandahålla handtvättsatser, vattenbehållare, kökssatser och föremål som blöjor, tandborstar, hygienföremål och kropp/hårtvätt. Avgörande föremål för människor utan tillhörigheter och som inte kan återvända hem, eller människor som har fått sina hem skadade.

Om MAP

MAP (Medical Aid for Palestinians) är vår betrodda lokala partner. De är en brittisk registrerad organisation baserad i London. MAP är främst en medicinsk organisation som arbetade i Gaza innan konflikten startade. Att arbeta tillsammans gör att vi snabbare kan få fram vår akuta skyddshjälp och andra nödvändiga föremål in i Gaza, till de människor som behöver det. MAP har kontor i Gaza, Västbanken och Beirut. De samarbetar också med andra som redan har levererat hjälp i Gaza tillsammans med Internationella Röda Korset.

Projekt 2

Förutom skyddsartiklarna ovan skapar vi ett projekt för att tillhandahålla tält till Gaza via Egypten.

Projekt 3

I vårt tredje projekt undersöker vi en alternativ väg att tillhandahålla tält genom Jordanien.

Som en del av detta projekt kommer ShelterBox också att samarbeta med Rotary i Jordanien för att förstå möjligheter att säkra lagring. Det ger oss flexibiliteten att lagra och flytta hjälpen närmare där den behövs, vilket innebär att den fortare kan nå fram till människor i en snabbt föränderlig situation.

ShelterBox har tidigare arbetat med Rotary i Jordanien under tidigare insatser, inklusive att stödja flyktingar som flyr Syrien.

Situationen i Gaza

 • Rafah är farligt överfyllt eftersom människorna i Gaza söker skydd där i tron att det är en säker zon. Luftangrepp har ändå inträffat i Rafah och det är troligt att den föreslagna markoffensiven kommer att påverka ShelterBox’s insats. Vi är dock vana vid att stödja människor i konfliktområden. Vi arbetar flexibelt och anpassar oss för att kunna möta behoven över tiden så gott det går.
 • Med tanke på Rafah’s närhet till gränsen med Egypten förväntar vi oss att gränserna med kort varsel kan stängas sporadiskt. Detta kan allvarligt påverka vår insats då lastbilar i.s.f. inte kan röra sig fritt genom staden.
 • Människor utsätts för stora risker i form av sjukdom, svält och dåligt skydd mot väder.
 • Nästan 1,4 miljoner människor söker skydd i evakueringsrum (exempelvis i skolor) men det är många som lever i improviserade skydd eller utomhus. Det råder svår överbeläggning öevrallt. Sjukdomar sprider sig. Det sätter extra press på det redan överbelastade hälsovårdssystemet – vilket medför större risker för att människor dör.
 • Upp till 1,9 miljoner människor – mer än 85% av befolkningen i Gaza – har sedan den 7 oktober blivit fördrivna över Gaza-remsan. Många har flytt flera gånger. 80% av hemmen har skadats eller förstörts. Låt oss inte glömma att bakom varje siffra finns individer – barn, kvinnor, män – som har ett namn, en familj och en historia.
 • Hundratusentals människor har flyttat till den sydliga delen av Gaza, med långa köer för mat, vatten och skydd. Området är överbelastat och inte anpassat för att förse det stora antalet människor som har anlänt med inget annat än de kläder de själva bär på.
 • Ingenstans är det säkert för de civila i Gaza som inte kan lämna området. Familjer tvingas att flytta gång på gång för att söka skydd, men mark-, havs- och luftangrepp gör det nästan omöjligt. Det finns stora områden som är avskurna med människor som kontinuerligt är på flykt.
 • Tillgången till vatten, mat och medicin är mycket dålig. Bristen på bränsle förvärrar situationen. Utan elektricitet finns det inget ljus de mörka kvällarna, man kan inte hålla sig varm eller laga mat. 2,2 miljoner människor är i omedelbar risk för svält.
 • Människor i Gaza var beroende av humanitär hjälp före eskaleringen av våldet. Den nuvarande volymen av hjälp som korsar in i Gaza är en bråkdel av vad som behövs. Den enorma mängd humanitär hjälp som behövs för att undvika ytterligare lidande och förlust av liv får inte underskattas.

Utmaningen att få in bistånd i Gaza

Att få in bistånd i Gaza är en utmaning. Det går långsamt och är oförutsägbart och gränsövergångarna stängs ofta med kort varsel. Situationen är komplex men vi  hoppas och tror på att vårt bistånd ska nå fram till de mest utsatta människor under de kommande veckorna via gränsövergången i Rafah mellan Egypten och Gaza.

Leveranser av mat, vatten och mediciner prioriteras för införsel, och bistånd transporteras till Gaza från Egypten och Jordanien via Rafah eller via gränsövergången Kerem Shalom mellan Israel och Gaza.

Egyptiska Röda Halvmånen (ERC) samordnar hjälpsändningarna till Gaza och har publicerat strikta riktlinjer för vad som kommer att accepteras. Det handlar bland annat om regler om storleken på hjälppallar och hur de ska staplas.

Alla biståndsartiklar som kommer in i Gaza skannas av de israeliska myndigheterna för att säkerställa att de inte innehåller några artiklar med restriktioner – det inkluderar solcellsladdare, batterier och vattenfilter. Om några otillåtna föremål hittas är det möjligt att hela försändelsen avvisas.

Vi följer förstås de riktlinjer och regler som finns. ShelterBox har, tillsammans med vår partner MAP, utvecklat ett stödpaket som löper liten eller ingen risk att avvisas. Vi samarbetar med MAP som har erfarenhet av att samordna med ERC i Egypten och som framgångsrikt har importerat varor till Egypten och Gaza genom ERC:s pipeline.

Karta och grundläggande fakta

Grundläggande fakta

 • Ihållande land- sjö- och flygbombningar fortsätter över Gazaremsan. Attacker har drabbat skolor, sjukhus, humanitära konvojer, flyktingläger, journalister och andra platser som skyddas av internationell humanitär rätt.
 • MAP var tvungna att dra tillbaka sitt team från Al Aqsa-sjukhuset, det enda fungerande sjukhuset i centrala Gaza, på grund av militär aktivitet i närheten.
 • Tillgången till vatten och mat är mycket svår vilket förvärras av bristen på tillräckligt med bränsle. Bristen på bränsle innebär att avsaltningsanläggningar inte kan producera rent vatten, att bagerier inte kan leverera bröd och att sjukhus inte kan fungera.
 • Gaza befinner sig i världens värsta hungerkris. Mer än en halv miljon människor tros nu löpa stor risk att drabbas av massvält och massdöd (Gaza är nu världens värsta hungerkris och på gränsen till svält – ockuperat palestinskt territorium | ReliefWeb.)
 • FN:s Flash Appeal har krävt 1,2 miljarder dollar för att ta itu med den nuvarande krisen, inklusive insatserna på Västbanken. I mitten av december hade endast en tredjedel uppfyllts av medlemsstaterna.
 • Tillträde för humanitärt bistånd nekas rutinmässigt både inom Gaza och in i

Humanitära insatser – med fokus på nödbostäder och ”hushållsartiklar” (Non Food Items)

 • Mängden varor som kommer in i Gaza utgör en mycket liten del av importen jämfört med flödet före den nuvarande krisen. Fram till den 4 januari hade 6 470 lastbilar med bistånd anlänt till Gazaremsan sedan den 7 oktober, enligt Logistics Cluster.
 • Mat, vatten, bränsle och medicinska förnödenheter prioriteras. En del skydd och andra förnödenheter har tagit sig över gränsen, bland annat tält, presenningar, madrasser och filtar.
 • Shelter Cluster anger att denna sektors hjälpbehov är 209,2 miljoner dollar, men den 11 januari hade bara 14 % av Shelter and non-food-sektionen i Flash Appeal finansierats.
 • Människor som bor i UNWRA:s skolor har hittills haft bättre tillgång till stöd. Det har varit svårare för de hundratusentals människor som bor i provisoriska kollektivhus eller på gatan att ta sig fram.
 • Tidigare prioriterades inte tält av Shelter Cluster, på grund av vinterförhållanden och det stora antalet människor som är helt hemlösa, men Cluster begär nu att det ska finnas tält för människor
 • Enligt Shelter Cluster är hela Gazaremsan ett prioriterat område. Ingen skillnad görs mellan nord och syd på grund av de stora behoven i hela territoriet.
 • Det är svårt att förutse återuppbyggnaden av förstörda och skadade hus under en längre tid. Nödbostäder kommer sannolikt att användas i åratal. Shelter Cluster har förutspått att återuppbyggnaden av husen i Gaza kommer att ta flera år.

Om Gaza

 • Gaza är ett av de mest tätbefolkade landområdena på 2,3 miljoner människor bor på en smal landremsa – 141 kvadratkilometer lång / 10 km bred – mellan Israel och Medelhavet, med en kort gräns i söder till Egypten. 1,7 miljoner människor är registrerade flyktingar, som före 1948 levde på mark som nu ligger inom Israels gränser.
 • Folket i Gaza har levt under israelisk ockupation i årtionden. Sedan 2007, när Hamas kom till makten, har Israel upprätthållit strikt kontroll över Gazas luftrum och territorialvatten och begränsat rörligheten för varor och människor in och ut ur territoriet.
 • Den 7 oktober inledde Hamas en överraskningsattack in på israeliskt territorium från Gaza och dödade omkring 1 147 israeliska och utländska medborgare och tog hundratals fler som gisslan.
 • Som svar inledde de israeliska myndigheterna flygbombningar, följt av en markoffensiv mot norr. Mer än 26 000 människor har dödats i Gaza, inklusive mer än 10 000 barn. Israel införde en belägring och skar av el-, vatten-, bränsle- och livsmedelsförsörjningen.

Om vad vi inte vet

 • Den övergripande krisen är extremt oförutsägbar och omfattningen av ytterligare upptrappning i både Gaza och regionen i stort är okänd
 • Det är mycket svårt att få tillträde för leveranser av humanitära förnödenheter till Gaza och sedan inom Gaza
  • Två gränsövergångar är öppna, men med mycket stränga restriktioner från de israeliska myndigheterna, och det finns enorma flaskhalsar som ett resultat av detta
 • När hjälpen väl är inne i Gaza är biståndsarbetarna också under extrem press och är en del av det drabbade samhället och de flesta har själva fördrivits. Bränslebristen innebär stora utmaningar för distributionen av biståndsmaterial

ShelterBox tidigare insatser i Gaza

Under 2015 delade ShelterBox ut hjälp med boende, värmefiltar och vinterkläder till människor i Gaza. Det tog sex månader av förhandlingar för att leverera biståndet tillsammans med ACTED. Vi gjorde också insatser under åren 2008 och 2004.et