Vad händer i Gaza


Vi håller fast vid den humanitära neutralitetsprincipen, fokuserar på humanitära frågor, de människor som drabbas och vi dras inte in i politiska kommentarer.

Sammanfattning

 • ShelterBox kommer att, i samarbete med MAP (Medical Aid for Palestinians), tillhandahålla nödhjälp och andra förnödenheter i Gaza till tusentals människor som behöver få internationellt stöd
 • Nödhjälpsartiklar som presenningar, rep m m, medför att människor hjälpligt kan reparera skadade byggnader för att kunna slippa bli våta av regn och få bättre skydd mot vintervädret.
 • Vinterkylan  utsätter 1,9 miljoner människor på flykt för livsfara. Filtar, madrasser, kuddar och golvmattor hjälper utsatta att hålla sig varma, vilket räddar liv. Vi kommer också att tillhandahålla tvätt- utrustning, vattendunkar, köksutrustning och andra varor som; blöjor, tandborstar, sanitetsartiklar och kropps-/hårtvättmedel. Detta är livsviktiga saker för människor som inte har några tillhörigheter och som inte kan återvända hem eller som har fått sina hem skadade.
 • Tillsammans med MAP kommer vi att köpa in varorna i Egypten och i Turkiet. Situationen är komplex, men trots detta talar mycket för att våra förberedelser och planer är starka nog för att hantera detta. Vi bedömer i nuläget att vårt bistånd kan nå fram till människor under de kommande veckorna via Rafah som är en öppen gränsövergång mellan Egypten och Gaza.
 • Vår partner MAP är i första hand en medicinsk organisation som verkade i Gaza redan innan konflikten började. Att arbeta tillsammans med dem innebär att vi snabbare och så säkert som möjligt, kan få fram nödhjälp och andra viktiga förnödenheter till de människor som behöver mest hjälp.  MAP är baserat i London med kontor i Gaza, Västbanken och Beirut. De samarbetar också med andra och har redan, tillsammans med RESCUE, levererat lastbilar med hjälp till Gaza .

Situationen i Gaza

 • Mer än 1,9 miljoner människor är nödställda i Gaza.
 • Dödssiffran (i de ockuperade palestinska områdena och Israel) har sedan oktober överstigit 27 000 människor och den siffran stiger hela tiden. Låt oss inte glömma att bakom varje siffra finns individer – barn, kvinnor, män – som har ett namn, en familj, en historia.
 • 70 procent av de människor som har dött i Gaza är kvinnor, omkring 60 000 människor har skadats och många fler saknas under rasmassorna.
 • Människor löper allt större risk för att drabbas av sjukdomar, hunger och vintern förvärrar nöden. Det är kallt och blött. Människor har inte vad de behöver för att skydda sig själva eller sina familjer i det hårda vintervädret.
 • Nästan 1,4 miljoner människor bor i särskilda härbärgen som skolor. Men många andra bor i provisoriska samlingslokaler eller på gatan.
 • Upp till 1,9 miljoner människor – mer än 85 procent av Gazas befolkning – har fördrivits över Gazaremsan sedan den 7 oktober. 80 procent av bostäderna har skadats eller förstörts.
 • Det finns ingen säker plats i Gaza för civila. Familjer tvingas flytta om och om igen för att söka säkerhet, men bombningar på land, till sjöss och i luften gör det nästan omöjligt. Stora områden är avskurna och människor är ständigt i rörelse.
 • Tiotusentals människor har flyttat till södra Gaza. De måste stå långa köer för att få mat, vatten och tak över huvudet. Området är överbelastat och inte anpassat för att kunna ta hand om det stora antalet människor som har anlänt med inget annat än kläderna de har på sig.
 • Det är mycket svårt att få tillgång till vatten, mat och mediciner. Det förvärras av bränslebrist. Utan elektricitet kan människor inte använda lampor på de mörka kvällarna, hålla sig varma eller laga mat. 2,2 miljoner människor löper överhängande risk att drabbas av svält.
 • Människorna i Gaza var beroende av humanitär hjälp innan våldet eskalerade. Den nuvarande mängden bistånd som går in i Gaza är en bråkdel av vad som behövs. Den stora mängd humanitärt bistånd som behövs för att undvika ytterligare lidande och förlust av människoliv kan inte underskattas.

Utmaningen att få in bistånd i Gaza

Att få in bistånd i Gaza är en utmaning. Det går långsamt och är oförutsägbart och gränsövergångarna stängs ofta med kort varsel. Situationen är komplex men vi  hoppas och tror på att vårt bistånd ska nå fram till de mest utsatta människor under de kommande veckorna via gränsövergången i Rafah mellan Egypten och Gaza.

Leveranser av mat, vatten och mediciner prioriteras för införsel, och bistånd transporteras till Gaza från Egypten och Jordanien via Rafah eller via gränsövergången Kerem Shalom mellan Israel och Gaza.

Egyptiska Röda Halvmånen (ERC) samordnar hjälpsändningarna till Gaza och har publicerat strikta riktlinjer för vad som kommer att accepteras. Det handlar bland annat om regler om storleken på hjälppallar och hur de ska staplas.

Alla biståndsartiklar som kommer in i Gaza skannas av de israeliska myndigheterna för att säkerställa att de inte innehåller några artiklar med restriktioner – det inkluderar solcellsladdare, batterier och vattenfilter. Om några otillåtna föremål hittas är det möjligt att hela försändelsen avvisas.

Vi följer förstås de riktlinjer och regler som finns. ShelterBox har, tillsammans med vår partner MAP, utvecklat ett stödpaket som löper liten eller ingen risk att avvisas. Vi samarbetar med MAP som har erfarenhet av att samordna med ERC i Egypten och som framgångsrikt har importerat varor till Egypten och Gaza genom ERC:s pipeline.

Statistik

 85 procent av människorna i Gaza fördrevs under konfliktens första två månader. I Syrien, där inbördeskriget ledde till den största flyktingkrisen i vår tid, har 64 procent av befolkningen tvingats på flykt under de första 10 åren av konflikten.

 • Oxfam har rapporterat att de dagliga dödstalen bland civila i Gaza är i en omfattning som saknar motstycke i någon annan större konflikt under 2000-talet.
 • Under den tre månader långa konflikten i Gaza uppskattar UNEP att det finns 15 miljoner ton bråte från förstörda byggnader. Uppskattningen för Ukraina under två år – ett land som är 15 000 gånger större än Gaza – är 18 miljoner ton bråte. (Shelter Cluster 31.01)

Om MAP (Medical Aid for Palestinians)

MAP är vår pålitliga lokala partner. De är en organisation som är registrerad i Storbritannien och har sitt säte i London. Det handlar i första hand om hälso- och sjukvård med personal i Gaza. De är också en implementeringspartner för International Rescue Committee.

Karta och grundläggande fakta

Grundläggande fakta

 • Ihållande land- sjö- och flygbombningar fortsätter över Gazaremsan. Attacker har drabbat skolor, sjukhus, humanitära konvojer, flyktingläger, journalister och andra platser som skyddas av internationell humanitär rätt.
 • MAP var tvungna att dra tillbaka sitt team från Al Aqsa-sjukhuset, det enda fungerande sjukhuset i centrala Gaza, på grund av militär aktivitet i närheten.
 • Tillgången till vatten och mat är mycket svår vilket förvärras av bristen på tillräckligt med bränsle. Bristen på bränsle innebär att avsaltningsanläggningar inte kan producera rent vatten, att bagerier inte kan leverera bröd och att sjukhus inte kan fungera.
 • Gaza befinner sig i världens värsta hungerkris. Mer än en halv miljon människor tros nu löpa stor risk att drabbas av massvält och massdöd (Gaza är nu världens värsta hungerkris och på gränsen till svält – ockuperat palestinskt territorium | ReliefWeb.)
 • FN:s Flash Appeal har krävt 1,2 miljarder dollar för att ta itu med den nuvarande krisen, inklusive insatserna på Västbanken. I mitten av december hade endast en tredjedel uppfyllts av medlemsstaterna.
 • Tillträde för humanitärt bistånd nekas rutinmässigt både inom Gaza och in i

Humanitära insatser – med fokus på nödbostäder och ”hushållsartiklar” (Non Food Items)

 • Mängden varor som kommer in i Gaza utgör en mycket liten del av importen jämfört med flödet före den nuvarande krisen. Fram till den 4 januari hade 6 470 lastbilar med bistånd anlänt till Gazaremsan sedan den 7 oktober, enligt Logistics Cluster.
 • Mat, vatten, bränsle och medicinska förnödenheter prioriteras. En del skydd och andra förnödenheter har tagit sig över gränsen, bland annat tält, presenningar, madrasser och filtar.
 • Shelter Cluster anger att denna sektors hjälpbehov är 209,2 miljoner dollar, men den 11 januari hade bara 14 % av Shelter and non-food-sektionen i Flash Appeal finansierats.
 • Människor som bor i UNWRA:s skolor har hittills haft bättre tillgång till stöd. Det har varit svårare för de hundratusentals människor som bor i provisoriska kollektivhus eller på gatan att ta sig fram.
 • Tidigare prioriterades inte tält av Shelter Cluster, på grund av vinterförhållanden och det stora antalet människor som är helt hemlösa, men Cluster begär nu att det ska finnas tält för människor
 • Enligt Shelter Cluster är hela Gazaremsan ett prioriterat område. Ingen skillnad görs mellan nord och syd på grund av de stora behoven i hela territoriet.
 • Det är svårt att förutse återuppbyggnaden av förstörda och skadade hus under en längre tid. Nödbostäder kommer sannolikt att användas i åratal. Shelter Cluster har förutspått att återuppbyggnaden av husen i Gaza kommer att ta flera år.

Om Gaza

 • Gaza är ett av de mest tätbefolkade landområdena på 2,3 miljoner människor bor på en smal landremsa – 141 kvadratkilometer lång / 10 km bred – mellan Israel och Medelhavet, med en kort gräns i söder till Egypten. 1,7 miljoner människor är registrerade flyktingar, som före 1948 levde på mark som nu ligger inom Israels gränser.
 • Folket i Gaza har levt under israelisk ockupation i årtionden. Sedan 2007, när Hamas kom till makten, har Israel upprätthållit strikt kontroll över Gazas luftrum och territorialvatten och begränsat rörligheten för varor och människor in och ut ur territoriet.
 • Den 7 oktober inledde Hamas en överraskningsattack in på israeliskt territorium från Gaza och dödade omkring 1 147 israeliska och utländska medborgare och tog hundratals fler som gisslan.
 • Som svar inledde de israeliska myndigheterna flygbombningar, följt av en markoffensiv mot norr. Mer än 26 000 människor har dödats i Gaza, inklusive mer än 10 000 barn. Israel införde en belägring och skar av el-, vatten-, bränsle- och livsmedelsförsörjningen.

Om vad vi inte vet

 • Den övergripande krisen är extremt oförutsägbar och omfattningen av ytterligare upptrappning i både Gaza och regionen i stort är okänd
 • Det är mycket svårt att få tillträde för leveranser av humanitära förnödenheter till Gaza och sedan inom Gaza
  • Två gränsövergångar är öppna, men med mycket stränga restriktioner från de israeliska myndigheterna, och det finns enorma flaskhalsar som ett resultat av detta
 • När hjälpen väl är inne i Gaza är biståndsarbetarna också under extrem press och är en del av det drabbade samhället och de flesta har själva fördrivits. Bränslebristen innebär stora utmaningar för distributionen av biståndsmaterial

ShelterBox tidigare insatser i Gaza

Under 2015 delade ShelterBox ut hjälp med boende, värmefiltar och vinterkläder till människor i Gaza. Det tog sex månader av förhandlingar för att leverera biståndet tillsammans med ACTED. Vi gjorde också insatser under åren 2008 och 2004.et