shelterbox icon

We are ShelterBox (Nordic)

Genomförs inte av praktiska skäl 2024.

Är du intresserad av att lära dig mer om både Shelterbox och internationellt humanitärt arbete? Då är vår årliga utbildning ett väldigt bra tillfälle.

20 deltagare från de nordiska länderna samlas under två dagar för att med hjälp av rollspel, föreläsningar och andra övningar, lära sig mer om katastrofhjälp och om Shelterbox.

Föredrag och gruppdiskussioner inför kommande övning. 

Seminariet är i huvudsak praktiskt inriktad. Du får:

  • Förståelse för hur ShelterBox arbetar på fältet
  • Kunskap om materiel och metoder som vi använder för att hjälpa nödställda människor
  • Uppleva ett äventyr med människor från hela Norden
  • Nya personliga erfarenheter avseende både ledarskap och teamarbete

Lär känna vår materiel – att sätta upp ett ShelterBox tält kan vara klurigt.

 Det är kul att lära genom att göra och uppleva!

Utbildningen startar på fredag från ca kl 18:00 (mat serveras ca kl 20:00) och vi avslutar ca kl 14:00 på söndagen.

Utbildningen är kostnadsfri och antalet deltagare är begränsat.

Utbildningen genomförs i Enköping.

Så gör du!

Skriv några rader om dig själv om varför du vill göra detta och skicka in dessa som din intresseanmälan till: [email protected]

För mer information, vänligen kontakta oss via e-post enligt ovan eller ring Jan Larsson: 0708 – 56 54 29

Deltagare och instruktörer från tidigare utbildningar