Tack för din gåva - den gör skillnad!

Ge gärna ett gåvobevis till någon som du vill uppvakta:

Obs! Du måste ladda ner och öppna filen på datorn för att kunna fylla i namn. Om det inte fungerar – så kan du beställa önskat presentkort genom att skriva till: [email protected] 

Anm: Personuppgifter hanteras enligt GDPR. Läs vår integritetsskyddspolicy.

Vad händer med din gåva som du har gett?

Läs gärna om effekten av vårt arbete: https://shelterbox.org/impact/

ShelterBox distribuerar normalt anpassad materiel i den så kallade nödfasen. Normalt är vi på plats i inom 48 timmar fram till ca tre månader. För att kunna genomföra detta lagrar vi materiel på strategiska platser runt om i världen som exempelvis i Dubai och i Panama.

Varje situation är annorlunda och vårt stöd anpassas efter katastrofens konsekvenser och lokala förhållanden. Vi utgår ifrån den behovsinventering som skickas in till vårt högkvarter från våra team på fältet. En lagerhållning med ett brett sortiment av utrustning medför att vi har förmåga att mycket snabbt skräddarsy det stöd som levereras. Om så behövs och/eller är mest lämpligt, görs även lokala upphandlingar i berörd region.

Det här förfarandet gör att Shelterbox hela tiden har många olika lager att ta av och tack vare detta kan hjälp vara framme över hela världen inom någon eller några dagar. Vid själva insatsen läggs stor kraft på att säkerställa att skänkt hjälp verkligen kommer fram och blir till reell nytta för människor och samhällen.

Hjälpbehoven identifieras av våra ShelterBox Response Team (SRT) som har en mycket hög insatsberedskap. Teamen säkerställer att materielen verkligen når fram till slutanvändaren och utbildar också lokala instruktörer på hur utrustningen kan och skall användas.

Våra principer för att skickad materiel anpassas och med säkerhet levereras direkt till mottagande individer/familjer är lika oavsett typ av bidrag.

Obs! Alla nya givare bidrar i allra högsta grad till att ShelterBox i denna stund kan leverera nödhjälp över hela världen inom loppet av dygn. För utan ett kontinuerligt bidragsflöde kan våra lager ej återfyllas vilket leder till reducerad verksamhet och i förlängningen försämrad operativ förmåga och kvalitet.

Hur mycket av ditt bidrag går direkt till konkret hjälp?

Tack vare ett stort nätverk av volontärer kan ShelterBox hålla ner kostnaderna till ett minimum vilket gör att ShelterBox International kan uppfylla Svensk insamlingskontrolls krav på att minst 75 kr av 100 kr skall gå till ändamålet. Den maximala delen för insamlings och administrationskostnader får alltså vara max 25% fördelat  på; 10% för vår verksamhet i Sverige och max 15% till ShelterBox internationella insamlingsverksamhet.

Vi är granskade och godkända av Svensk insamlingskontroll.