Välj mellan att:

a) Göra en inbetalning utan att få gåvobevis till:

b) Göra en inbetalning och få ett av våra gåvobevis med hjälp av formuläret nedan.

Anm: Inskickade uppgifter används endast för vår kommunikation med dig. Vi kommer inte att sprida dessa vidare utanför vår organisation.

  • Valbara:

    Eget diplom. Present/uppvaktningskort. Minnesgåva.
  • Ange text som du vill skall stå i gåvobeviset och/eller annan information. (Beviset kommer att utformas i samverkan med dig)
  • OBS!

    Du skall få en automatisk kvittens efter att du har tryckt på "Skicka". Kontrollera "skräpposten" om du inte får en kopia till din mail.