Artikelarkiv

PÅ bilden syns Ahmed med familj inifrån Syrien

Informationsbrev Mars 2018


Här publiceras bara brevets första sida. Hela brevet kan du läsa via länken nedan

Länk till hela brevet

När vi tittar tillbaka på 2017 kan vi konstatera att ShelterBox totalt sett har ökat både sin insats- och insamlingsverksamhet.

Insatsverksamheten 2017 beskrivs på sida 3-7. Läs här

Den Globala insamlingen 2017 gav hela 135 miljoner vilket är 12% mer än budgeterat.

Vårt, Sveriges, insamlingsresultat blev 630 000 kr vilket är 20% lägre än vad vi hade budgeterat.

De främsta skälen till vårt sämre resultat är nog att:

  1. Vi fortfarande är en okänd organisation för den stora allmänheten.
  2. Vi blir ett alternativ för många först när det händer riktigt stora mediala katastrofer. Vi har inte har lyckats kommunicera att ShelterBox är en etablerad beredskapsfunktion knuten till Rotary som har syftet att ge nödhjälp efter katastrofer. Detta gör oss extra känsliga då mer än 95% av våra intäkter kommer från Rotary.

Om du är en Rotarian som läser detta så hoppas vi att du suger in och sprider budskapen under rubrikerna ”En beredskapsorganisation” och ”Rotarys Katastrofhjälp”. Då når vi årets insamlingsmål!

Om du inte är medlem i Rotary så ska du veta att vi verkligen ser och uppskattar värdet av ditt intresse och engagemang. Även för dig är Rotary en resurs om du vill engagera dig djupare och göra än mer skillnad. Hör av dig så får du reda på hur.

En beredskapsorganisation

ShelterBox måste liksom Sjöräddningssällskapet förbereda sig genom att skaffa resurser och kompetens innan något inträffar. Detta innebär att vi måste få in gåvor även när det inte inträffar stora mediala katastrofer.

Rotarys katastrofhjälp

Rotary är djupt involverad och delaktig i ShelterBox katastrofhjälp. Detta fina globala nätverk byggs upp av enskilda medlemmar som alla ska känna, när de se bilder från katastrofer, att man är med och bidrar till att hjälp kommer fram. För tillsammans skapar dessa människor grunden för att:

  • Rotarianer och Rotaryklubbar kan ge gåvor. Utan gåvor händer inget! Hela 47 miljoner SEK skänktes direkt till ShelterBox via Rotary 2017!
  • Rotaryklubbar i många utsatta länder kan göra än större skillnad i sina egna samhällen.
  • Många Rotarianer har möjlighet att göra skillnad som volontärer (olika uppgifter/omfattning).

Involvera dig

Anmäl dig till vårt kostnadsfria och stimulerande Nordiska utbildning den 8-9/9 i Knivsta/Stockholm. [email protected]

Läs mer

Våra två nya Styrelsemedlemmar är goda exempel på engagemang!

Lena Lagestam Borlänge RK i aktion som RPIC ZON 15  

Ulf Lagerquist Ängelholm-Bjäre RK i aktion på vår utbildning 2017

Bli gärna medlem i ShelterBox Sverige ideell förening. Vi har precis haft årsmöte och vår årsredovisning kan du hitta via följande länk där du även kan se vilka som finns med i vår styrelse m m:

Läs mer: Org och medlemskap

Håll dig uppdaterad

På vår hemsida och Facebook sprider vi senaste nytt så gott och fort vi kan med begränsade resurser. Skriv gärna ett mejl om du undrar över eller saknar något, då får du respons inom någon dag.

ShelterBox sänder operativa uppdateringar på Facebook-live varje tisdag kl. 14.30.   (Sök med texten: ShelterBox Live)

På nästa sida kan du se en sammanställning över våra pågående insatser som följs av information om genomförd verksamhet 2017.

Hoppas att du uppskattar att läsa resten av brevet.  Länk till hela brevet

Med ditt och ert stöd kommer vi att under 2018 uppnå vårt insamlingsmål och därmed kunna hjälpa ännu fler familjer att återhämta sig efter katastrofer.

Tack för ert engagemang 2017 – nu kör vi vidare!

Med vänliga hälsningar,

Jan Larsson

Verksamhetsledare

ShelterBox Sverige