Månadsbrev Juni


Föregående och tidigare månadsbrev hittas via ikonerna längst ner.

Ladda upp brevet här

Det har blivit sommar i Sverige. Medan vi njuter av sol och lediga dagar så fortsätter människor i hela världen att kämpa för sin överlevnad. Och våra svenska medlemmar visar empati och fortsätter oförtrutet att bidra med insamlingar och gåvor. Vi är tacksamma över det arbete som sker, eftersom varje krona bidrar till att förbättra livet för någon som är i stor nöd.

Vi jobbar vidare i de katastrofområden där vi verkat den senaste tiden till exempel Somalia, Kamerun, Malawi, Syrien och Etiopien. Vi har också ett antal länder under observation för att skicka hjälp om det behövs. Just nu är det Indien, Uganda och Indonesien som står i fokus. I Indonesien har stora översvämningar i Borneo påverkat 35,000 personer, dessutom har översväm- ningar i Sulawesi tvingat tusentals männskor att fly till högre belägna områ- den. När vår hjälp behövs, så rycker vi ut. Där eller någon annanstans.

Vi på Shelterbox Sweden jobbar vidare, men i ett lugnare tempo över sommaren. Vi önskar dig en riktigt skön sommar och återkommer med ny information i augusti.

/Jan Larsson, verksamhetsledare Shelterbox Sweden